Files in this item

LEO0617 A pozsonyi káptalan bizonyságlevele a Karacha-i Remeg és fiai valamint Bot fiai között létrejött megegyezésről