Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kutrovátz, Gábor
Author
dc.contributor.author
Harkai, Alexandra Dóra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-07T13:07:47Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-07T13:07:47Z
Release
dc.date.issued
2006
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37508
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban az ókori görög matematikával, illetve annak történetével kapcsolatban felmerült két vitát vizsgálok meg. Az egyik vita kiemelkedő matematikatörténészünk, Szabó Árpád munkásságához kapcsolódik, s a ’70-es években bontakozott ki. A második vitát Sabetai Unguru izraeli történész-tudománytörténész cikke indította el 1975-ben, 1979-ben pedig már lezajlottnak tekinthetjük. Áttekintem a korabeli görög matematika főbb ismérveit, valamint felvetődő két kérdést, melyekből a dolgozatom középpontjába helyezett két vita kibontakozott. Elsőként a Szabó Árpád-féle vitát vizsgálom meg, mely a görög matematika deduktív tudománnyá válásának és axiomatizálásának kiváltó okait és körülményeit taglalja. Másodikként az Unguru-féle vitát mutatom be, mely a geometria térhódítását, illetve az algebra geometrizálásásának elméletét járja körbe. Ezenkívül összehasonlítom a két vita lefolyását, kiemelve a köztük fennálló hasonlóságokat. Ennek érdekében több szempontból is körüljárok egy-egy felmerülő kérdést, ismételten visszatérve rá a különböző megközelítésekkel. Végül megvizsgálom a viták gerincét képező írások nem pusztán tartalmi, hanem stilisztikai jellegzetességeit is, ezáltal rávilágítva azok esetleges összefüggéseire fogadtatásukkal és az elméletek utóéletével kapcsolatban.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tudománytörténeti viták az ógörög matematikárólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
21hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománytörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományfilozófiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tudománytörténeti TDK
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Tudománytörténet és Tudományfilozófia TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2006hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
matematikushu_HU


Files in this item

Tudománytörténeti viták az ógörög matematikáról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record