Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kisfaludi, András
Author
dc.contributor.author
Czirfusz, György 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-15T14:06:54Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-15T14:06:54Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37484
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogbanhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
341hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.113
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30392824
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=939899
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Contract for the sale of goodhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Warrantieshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Commercial guaranteehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Damageshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-01-29
Keywords
dc.subject.hu
Adásvételi szerződéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szavatossághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jótálláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Kártérítéshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-03-08
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban
Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban
Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record