Files in this item

LEO0033 Werbőczy István ítélőmester által kiadott oklevelek jegyzéke