Files in this item

LEO0030 A királyi felség által adott utasítás Gosztonyi János győri püspök, Macedoniay László választott szerémi püspök, Belthewk-i Drágffy János tárnokmester, Korlátkői Péter királyi udvarmester, Werbőczy István királyi személynök, Ghetey János alnádor, Pogány Zsigmond és Kenderessy Mihály követeinek, akiket a királyi felség nevében Szent Egyed legutóbb elmúlt ünnepére meghirdetett nürnbergi gyűlésre küldtek segítségkérés és a török elleni hadjárat vállalása céljából