Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pásztóy, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-27T09:59:00Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-27T09:59:00Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37412
Abstract
dc.description.abstract
Az Európai Szociális Modell szerves része a társadalmi párbeszéd, amelynek kötelezettsége az EU számos országában az alkotmányokból vezethető le. Tanulmányomban egyrészt azt a kérdést igyekszem körüljárni, hogy hazánkban mennyire voltak adottak az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd alkotmányos alapjai az előző alkotmány (1949. évi XX. törvény), alapján, illetve elemzem, hogy az Alkotmánybíróság vonatkozó döntéseinek tükrében milyen alkotmányossági dilemmák merültek fel a társadalmi párbeszéddel kapcsolatban. Ennek keretében egyrészt kitérek a jogalkotási eljárás során az érintett szervezetek vélemény-nyilvánítási jogának alkotmányos biztosítékaival, illetve ezek hiányával kapcsolatos problémákra, másrészt pedig az országos érdekegyeztetés legfontosabb intézményével, az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal kapcsolatban felvetődött, a demokratikus legitimációt és a közhatalmi jellegű jogosítványokat érintő alkotmányossági kérdésekre. Másrészt arra kérdésre keresek választ, hogy az Alaptörvény hatálybalépése hozott-e, s ha igen, akkor milyen változást a párbeszéd alkotmányos alapjaival kapcsolatban, illetve hogy jelent-e előrelépést a korábbiakhoz képest.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd alkotmányos alapjai Magyarországonhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Politikatudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014)hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2856977
Journal
dc.identifier.jtitle
Politikatudományi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
27hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
16hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJK PHD/Politikatudományi D. I.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politikatudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Európai Szociális Modellhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Alkotmánybírósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Politikatudományi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd alkotmányos alapjai Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record