Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Komjáti-Gardó, Simona 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-27T09:53:10Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-27T09:53:10Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37410
Abstract
dc.description.abstract
A jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa a geopolitika mint tudomány hasznát az államok számára. A geopolitika azáltal nyer politikai jelentőséget, hogy tisztázza a kormányok, diplomaták és katonai vezetők feladatát, akik arra hivatottak, hogy biztosítsák az általuk szolgált állam fennmaradását és jövőbeli helyzetét a világon. E téma megértéséhez elengedhetetlen feltétel a tudományág mibenlétének megismerése és a klasszikus elméleteinek elemzése. Ezek fényében megpróbáljuk Magyarország és Románia helyzetét és az aktuális orosz–ukrán konfliktust, mint az állami hovatartozás kérdéseit behatárolni. Másik lényeges téma az országok földrajzi adottságok a geopolitika mint tudomány számára. A tudományág két aspektusban segít az államok meghatározásban és a külpolitika kialakításában (az önmeghatározásban más államokkal szemben a külvilág adott államról kialakított véleménye és ennek megnyilvánulásai a nemzetközi színtéren). A bevezető fejezet bemutatja a geopolitika tárgyát, a legfontosabb klasszikus geopolitikai iskolákat és legjelentősebb képviselőiket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A geopolitika mint tudomány haszna az államok számárahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Politikatudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014)hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Politikatudományi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
97hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
87hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politikatudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geopolitikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
konfliktushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Romániahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Politikatudományi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A geopolitika mint tudomány haszna az államok számára
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record