Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Horváth, Attila 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-27T08:24:24Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-27T08:24:24Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37381
Abstract
dc.description.abstract
Csehországban és Szlovákiában az elmúlt két évben három parlamenti választásra került sor: 2010-ben mindkét államban voksoltak, Szlovákiában pedig – a Radičová-kormány tavaly őszi bukása miatt – 2012 márciusában előrehozott választásokat tartottak. A három erőpróba jelentős kihatással volt a cseh és a szlovák pártrendszerre: régi pártok gyengültek meg látványosan (vagy éppen estek ki a parlamentből), és ezzel párhuzamosan új formációk jelentek meg a törvényhozásban. Jelen tanulmányban a két ország pártrendszerének rövid felvázolása után arra keresem a választ, hogy a három választás mennyiben járt az erőviszonyok átrendeződésével, különösen a pártrendszer stabilizációja és koncentrációja szempontjából.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Változatok az (in)stabilitásra: (át)alakulóban a cseh és a szlovák pártrendszerhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. (2012)hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2126009
Journal
dc.identifier.jtitle
Politikatudományi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
124hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
109hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politikatudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Csehországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szlovákiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pártrendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Politikatudományi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Változatok az (in)stabilitásra: (át)alakulóban a cseh és a szlovák pártrendszer
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record