Politikatudományi Tanulmányok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Politikatudományi Doktori Iskolájának folyóirata

Felelős szerkesztő: dr. Karácsony András egyetemi tanár
Szerkesztőbizottság: ELTE Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsa
Szerkesztőség címe:
ELTE Politikatudományi Doktori Iskola
1053 Budapest V. Egyetem tér 1–3.
e-mail: politik@ajk.elte.hu
Kiadó:
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest V. Egyetem tér 1–3.
ISSN 2064-9851

Recent Submissions