Files in this item

Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és dékánhelyettesei