Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Vincze, Viola 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T12:16:49Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T12:16:49Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35815
Abstract
dc.description.abstract
A nemzetközi humanitárius szokásjog minden kétséget kizáróan integrálta a megkülönböztetés elvét, az arányosság elvét, valamint a katonai szükségesség és az emberiesség elvét, mint a hadviselés módját meghatározó és irányító normákat. A szokásjogi elvek nemcsak az alkalmazandó jog magyarázata során töltenek be fontos szerepet, hanem a jogalkotás és jogalkalmazás során is útmutatóul szolgálnak a jogalkotók és politikai döntéshozók számára. Jogi és morális alapjai a humanitárius jognak, olyan egyetemes értékek, amelyek a katonai magatartás mércéjéül szolgálnak.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A katonai szükségesség elve az új fegyverrendszerek tükrébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. (2016) Nemzetközi jogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3103581
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
478hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
467hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

A katonai szükségesség elve az új fegyverrendszerek tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record