Files in this item

A nemzetközi katalogizálási konferencia előmunkálataihoz
A nemzetközi katalogizálási konferencia előmunkálataihoz