Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Raduly, Zsuzsa 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T11:32:45Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T11:32:45Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35799
Abstract
dc.description.abstract
Magyarországon a szoros értelemben vett fiatalkorúak speciális büntető igazságszolgáltatása 1908 óta létezik. Az elmúlt évszázad alatt a fiatalkorúak büntetőjoga a speciális prevenció jegyében fokozatosan háttérbe szorította a szabadságvesztés büntetést és adaptálta a szabadságelvonással nem járó, pedagógiai célú jogkövetkezményeket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása és a resztoratív igazságszolgáltatáshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. (2016) Kriminológiai szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3133291
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
400hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
390hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Lehetőségek és gyakorlathu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kriminológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása és a resztoratív igazságszolgáltatás
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record