Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bak, Klára 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T08:38:13Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T08:38:13Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35752
Abstract
dc.description.abstract
Nemzetközi viszonylatot tekintve, de az egyes országokat érintően is kiemelt jelentőségű esemény történt 2015 szeptemberében. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban: ENSZ) Közgyűlése A/RES/70/1 számú határozatával elfogadta a „Világunk átalakítása: 2030 Agenda a fenntartható fejlődésért” programot, amely a 2015-2030 közötti időszakra globális megvalósításra váró cselekvési tervet tartalmaz a társadalmak, gazdaságok tartós, kiegyensúlyozott fejlődésére irányuló és a környezet védelmét szolgáló 17 átfogó célkitűzés, úgynevezett „Fenntartható Fejlődési Célok” meghatározásával. A környezet védelmére vonatkozó célkitűzések között konkrétan szerepel a 15. célkitűzés elemeként az ökoszisztémák egyensúlyban tartásának, a természet védelmének, így különösen az erdők védelmének, valamint a biológiai sokféleség megőrzésének a követelménye. A 15. célkitűzés a következők szerint rendelkezik: „Védeni, visszaállítani és előmozdítani a földi ökoszisztémák fenntartható használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást, valamint megfékezni és visszafordítani a talaj degradációját és a biodiverzitás csökkenését.” Elemzésünk a fenti aktualitást kiindulópontnak tekintve röviden áttekinti a fenntartható fejlődés koncepciójának lényegét, vázlatosan bemutatva a koncepció kialakulásához vezető utat, majd megvizsgálja, hogy a Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező természetvédelmi szabályozás illeszkedik-e szabályozási felfogását tekintve az előbbiekben megjelölt fejlődési koncepcióhoz.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Fenntarthatóság – a természetvédelem szabályaihu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. (2016) Agrár-, szövetkezeti és környezetjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3088620
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
20hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
12hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
agrárjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

Fenntarthatóság – a természetvédelem szabályai
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record