Files in this item

Az új finn szövetkezeti törvény vagyonjogi rendelkezéseiről