Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kocsis, Gabriella 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T12:59:22Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T12:59:22Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35691
Abstract
dc.description.abstract
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény számos új rendelkezést tartalmaz az erdők, mint különös termőföldek forgalmáról. Terjedelmi okok miatt nem minden változást, csak az erdő művelési ágú termőföldek tulajdonjogára, valamint annak átruházására vonatkozó új törvényi rendelkezéseket vizsgálom.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A termőföldre vonatkozó törvényi változások hatásainak vizsgálata az erdőkre, mint különös termőföldekre.hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Agrár- és szövetkezeti jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
48hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
38hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
agrárjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A termőföldre vonatkozó törvényi változások hatásainak vizsgálata az erdőkre, mint különös termőföldekre.
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record