Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Király, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T12:44:53Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T12:44:53Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35686
Abstract
dc.description.abstract
A jogerő a jog kiemelt fontosságú jogintézményének tekinthető. Jelentősége nem csupán processzuális, nem is csak anyagi jogi hatásaiban mutatkozik meg, mert az egész jogrendszerre, és a társadalomra is kiható következményeket involvál. Így például az ügydöntő bírósági határozatok jogerőre emelkedése az ügy végleges lezárását jelenti, s ezzel a jogbiztonságot szolgálja. A jogerő tehát a jogállam olyan alappillére, amely ha meggyengül, az építmény megroggyan. Ilyen „jog(el)erőtlenedési” folyamatnak lehettünk a tanúi az elmúlt években a törvényes vád hiányára alapított eljárást megszüntető végzések kapcsán. Az első csapást e határozatok jogerejére az 1/2007. Büntető kollégiumi véleményével (a továbbiakban: BK vélemény) az akkori Legfelsőbb Bíróság mérte, a kegyelemdöfést pedig a 33/2013. (XI. 22.) AB határozatával (a továbbiakban: AB határozat) az Alkotmánybíróság adta meg. Dolgozatom célja azon kérdésnek a tisztázása, hogy az alkotmányossági szempontoktól függetlenül, eljárásjog-dogmatikai alapon alátámasztható-e a törvényes vád hiányára alapított eljárás-megszüntető végzések anyagi jogerejének a tagadása.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A törvényes vád hiánya miatti megszüntető végzés "jogerőtlenedésének" tanulságos történetehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
173hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
167hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntetés-végrehajtási joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntető eljárásjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A törvényes vád hiánya miatti megszüntető végzés "jogerőtlenedésének" tanulságos története
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record