Files in this item

Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások a magyar jogban