Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Izsó, Krisztina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T09:09:30Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T09:09:30Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35641
Abstract
dc.description.abstract
A kartellek létrejötte a tőkeerős vállalkozások által irányított olyan jelenség, ami a gazdaság többi szereplőjét háttérbe szorítja és a verseny-egyensúly felborításával negatív hatást gyakorol nemzetgazdasági szinten is. Kurt Breysig a folyamatot az emberiség történetében elhelyezve mégis úgy jellemzi, hogy mint minden egyéb társadalmi jelenség és fejlődési lépcső, a gazdasági hatalomra törekvő vállalkozás akaratának megnyilvánulása mellett ez is az emberi érzelmeket uraló lelkierő szülötte. Olyan új gazdasági forma jön ugyanis létre, ami valamiféle együttműködésen, bajtársiasságon alapul.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Versenyjog és polgári jog.hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Polgári jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
308hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
297hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A kartellek problematikájahu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Versenyjog és polgári jog.
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record