Show simple item record

Editor
dc.contributor.editor
Dr. Katona, Vanda 
Editor
dc.contributor.editor
Sándor, Anikó 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-01-17T14:13:51Z
Availability Date
dc.date.available
2018-01-17T14:13:51Z
Release
dc.date.issued
2017
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-7155-72-7
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35461
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ötödik Magyar Fogyatékosságtudományi Konferenciahu_HU
Type
dc.type
könyv
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
külföldihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
Scope
dc.format.page
14hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Posthuman Disability Studieshu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
fogyatékosságtudományhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
„POSZTHUMANIZMUS ÉS FOGYATÉKOSSÁG – MIT JELENT EMBERNEK LENNI A 21. SZÁZADBAN?” Absztraktkötethu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézethu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-28
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BGGYK FOTRI, Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely, Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztályhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Poszthumán fogyatékosságtudományhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU


Files in this item

Ötödik Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencia
Ötödik Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencia
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record