Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Mészáros, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-01-04T11:52:18Z
Availability Date
dc.date.available
2018-01-04T11:52:18Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35408
Abstract
dc.description.abstract
Előadásomban a Thukydidés antik életrajzi hagyományának nevezett heterogén szövegcsoportot vizsgálom. Az idetartozó önálló művek, lexikon szócikkek, elszórt utalások stílusa, nyelvezete, hitelessége, terjedelme különbözik. Az egyes szövegek keletkezési ideje szintén nagy változatosságot mutat, a Kr. e. V. századtól a Kr. u. XVI. századig terjed. Többségük szerzője ismeretlen. Az egység hiánya olykor még egy művön belül is szembetűnő. Az antik életrajzi hagyomány egyes darabjai: (1) Thukydidésnek a saját művében található, önéletrajzi jellegű megjegyzései; (2) a Thukydidés művéhez írt scholionok egyes megjegyzései; (3) a Markellinos neve alatt fennmaradt Thukydidés-életrajz; (4) névtelen szerzőtől származó Thukydidés-életrajz; (5) a Suda-lexikon Thukydidés-szócikke; (6) a Pap. Oxy. XV. nr. 1800 néhány szavas életrajztöredéke; (7) az Eudokia Makrembolitissa bizánci császárnőnek tulajdonított Thukydidésre vonatkozó megjegyzések.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
Two Critical Notes on the Ancient Biographical Tradition of Thucydideshu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
Note
dc.description.note
XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 22-24.hu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Horváth Lászlóhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Investigatio Fontium. Griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungenhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
68hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
55hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Antiquitas – Byzantium – Renascentia;10
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2014-05-22
End Meeting
dc.date.confenddate
2014-05-24
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Ókortudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Investigato Fontiumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Antiquitas – Byzantium – Renascentiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
XI. Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Two Critical Notes on the Ancient Biographical Tradition of Thucydides
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record