Files in this item

Erdőtalajok frakcionálása Zimmermann-módszer szerint, és a frakciók spektrometriai vizsgálata