GeoMetodika

A GeoMetodika folyóirat célja a magyar földrajzoktatás módszertani színvonalának emelése a korszerű tanítási és tanulási módszerek megismertetésével, terjesztésével. Az értékes hagyományos földrajztanítási módszerek megőrzése mellett hangsúlyt helyez a földrajz tantárgy képzésre, állampolgári, gazdasági és fenntarthatósági nevelésben betöltött jelentőségének felismertetésére, valamint társadalmi elismertség emelésére. A folyóirat lehetőséget biztosít a kárpát-medencei magyar földrajztanároknak, kutatóknak, doktori iskolai hallgatóknak, Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, hogy megosszák a lap olvasóival a jó gyakorlatokat, kutatásaik eredményeit, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket.

A rovatok leírása

  • A Tanulmányok rovatban földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányok, tudományos cikkek jelennek meg. Empirikus kutatási eredményeket, elméleti és szakirodalmi elemzéseket, esettanulmányokat és gyakorlatorientált témákat feldolgozó tanulmányokat egyaránt közöl. Kiemelt célja tudományos hátteret adni az alap- és középfokú földrajztanítás, valamint a felsőfokú földrajztanár-képzés szakmetodikai megújulásához. Esetenként egy módszertani műhely kutatási eredményeit tárja az érdeklődők elé vendégszerkesztő közreműködésével. Rovatvezető: M. Császár Zsuzsa dr. (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem)

  • A Módszertani műhely rovat cikkei rávilágítanak: az elmúlt évtized soha nem látott gyors változást hozott a világban. Ha lépést akarunk tartani a világgal, követni kell a változásokat, alkalmazkodni kell a módosult igényekhez. Tudomásul kell venni, hogy az iskola ma már csupán egy helyszíne az információ- és ismeretszerzésnek. A tanár feladata már nem az ismeretek tömegének átadása, sokkal inkább az információhalmazban való eligazodás készségének fejlesztése, a tanulás képességének kialakítása. Az új szerep új, változatos módszereket igényel, változtatni kell az évtizedek alatt meggyökeresedett tanítási gyakorlaton. Meg kell találni azokat a munkaformákat, módszereket és iskolán kívüli lehetőségeket, amelyekkel a legjobb eredmény érhető el a földrajztanításban. A rovat célja, hogy bemutasson olyan módszertani elemzéseket, jó gyakorlatokat (kiemelten az kollaboratív és az online földrajztanítás-tanulásra), amelyek segítséget nyújthatnak pályakezdő és gyakorló földrajztanároknak a korszerű módszerek megismeréséhez és alkalmazásához. Rovatvezető: dr. Makádi Mariann (szakmetodikus mestertanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

  • A Kaleidoszkóp rovat olyan ismeretterjesztő cikkeket, útleírásokat, érdekességeket közöl, amelyek kapcsolódnak az általános iskolai és a középiskolai kerettanterv tartalmi és módszertani elemeihez. A szerkesztőség elve szerint a rovat írásai a földrajztanárok munkájához kívánnak segítséget nyújtani. A cikkeknek lehet motiváló és problémafelvető szerepük, de felhasználhatók a tanárok által elkészített feladatokban az anyanyelvi, a természettudományos, a digitális, a hatékony és önálló tanulás kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Rovatvezető: Arday István (szerkesztő, Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

  • A Kitekintő rovat célja, hogy felhívja a figyelmet a földrajzoktatást érintő hírekre, eseményekre, szaktudományi és szakmódszertani újdonságokra. Bemutat érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi kiadványokat, tanulmányokat, tájékoztatást ad a földrajztanításhoz kapcsolódóan a tanárok, esetenként a tanulók számára is érdekes rendezvényekről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy hírt ad a földrajzoktatást érintő tantervi változásokról és az azokból adódó új oktatási és képzési feladatokról. Rovatvezető: Ütőné dr. Visi Judit (szakmai vezető, Oktatási Hivatal)


Kiadó: Magyar Földrajzi Társaság
Főszerkesztő: dr. Makádi Mariann (szakmetodikus mestertanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Szerkesztők:
  • dr. Horváth Gergely (főiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
  • dr. Pál Viktor (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)
  • Sándor József (mestertanár, Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ)

HU ISSN 2560 0745
DOI: 10.26888/GEOMET

Recent Submissions

View more