Közel, s Távol

Az Eötvös Collegium Orientalisztika műhelye 2009 őszén alakult meg Horváth László Igazgató úr kezdeményezésére. A műhely Máté Zoltán Tanár úr vezetésével azt a csaknem lehetetlen célt tűzte maga elé, hogy egyetlen szakmai közösségben fogja egybe a Collegium azon hallgatóit, akik az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatnak orientalisztikai tanulmányokat. A vállalt feladat, mint a műhely mára felépült struktúrája mutatja, mégsem bizonyult megvalósíthatatlannak: az egyes hallgatók szakirányának megfelelő kabinetek létrehozásával a tagoknak lehetősége nyílt az egyéni fejlődésre, miközben a közös műhelyszemináriumok és a konferencia alkalmat adtak az együttgondolkodásra is. A műhelytagok azonban nem csak collegista társaik munkáját szerették volna közelebbről megismerni. A műhely még 2009 őszén döntött úgy, hogy életre hívja a „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferenciát, hogy így teremtsen lehetőséget a fiatal orientalisták találkozására, termékeny eszmecseréjére.

Recent Submissions

View more