Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Papp, Imre
Author
dc.contributor.author
Karsai, Dániel 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T10:39:15Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T10:39:15Z
Release
dc.date.issued
2001
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34778
Abstract
dc.description.abstract
Az egyik legérdekesebb alkotmánybírósági jogosítvány a mulasztásos alkotmánysértés vizsgálata és orvoslása. Nem foghatok ennek a kérdéskörnek tárgyalásába, amíg nem tisztázom, miként vélekedem az alkotmánybíróságról mint intézményről és a jogállamban betöltött szerepéről. Mindenképpen szükségesnek találom a rövid bevezetőt, mert úgy gondolom, egy alkotmánybírósági hatáskörre vonatkozó elméletet nagyban befolyásol az alkotmánybíróság egészéről vallott felfogás.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A mulasztásos alkotmánysértéshu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
55hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmánybírósághu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Result, Rank
dc.description.result
Jogtudományi Szekciójának Alkotmányjog (IV) tagozatán I. díjhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2001hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
állam- és jogtudományhu_HU


Files in this item

A mulasztásos alkotmánysértés
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record