Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Papp, Imre
Author
dc.contributor.author
Berta, Zsolt 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T10:38:36Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T10:38:36Z
Release
dc.date.issued
2001
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34777
Abstract
dc.description.abstract
A választási rendszer választás-tipológiában használt fogalma elsősorban az adott választási rendszer elveit, a szavazás formáját, a mandátumkeletkezés folyamatát, az eredmények megállapításának metódusait foglalja magában.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A választási formulákhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
43hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
választási rendszerekhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Result, Rank
dc.description.result
Jogtudományi Szekciójának Alkotmányjog (IV.) tagozatán III. díjhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2001hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
állam- és jogtudományhu_HU


Files in this item

A választási formulák
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record