Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Nagyné dr. Szegvári, Katalin
Author
dc.contributor.author
Bujdosó, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T09:23:46Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T09:23:46Z
Release
dc.date.issued
2004
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34708
Abstract
dc.description.abstract
A középkori Franciaországban a bíróságoknak két fő típusa alakult ki aszerint, hogy az ott elbírált jogviták során alkalmazott jogszabályok címzettjeinek köre mennyire volt széles. Egyrészt megkülönböztethetjük az ún. általános jog (droit commun) bíróságait, ahol olyan jogszabályok alapján ítélkeztek, amelyeknek a személyi hatálya általánosan minden személyre kiterjedt. A bíróságok másik típusát pedig azok képezték, amelyek valamely különös jogi rezsim (droit spécial) hatálya alá tartozó személyekre illetve ügyekre vonatkozó szabályok alapján bíráskodtak. (Az utóbbiak közé tartozott többek között a konzuli bíráskodás és az admiralitás bíráskodása.)hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A királyi bíróság helye a középkori francia bíráskodási rendszerbenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
19hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténet Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
középkorhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2004hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Állam- és Jogtudományhu_HU


Files in this item

A királyi bíróság helye a középkori francia bíráskodási rendszerben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record