Show simple item record

Availability Date
dc.date.accessioned
2017-09-08T11:11:50Z
Availability Date
dc.date.available
2017-09-08T11:11:50Z
Release
dc.date.issued
1358-09-27
Other
dc.identifier.other
Dipl.Aut.19
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34276
Size
dc.format.extent
234x498 mmhu_HU
Language
dc.language
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Diplomatarium Autographumhu_HU
Keywords
dc.subject
oklevélhu_HU
Keywords
dc.subject
pergamenhu_HU
Keywords
dc.subject
14. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject
függőpecséthu_HU
Keywords
dc.subject
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Dipl.Aut.19hu_HU
Keywords
dc.subject
Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan
Title
dc.title
Dipl.Aut.19 Az esztergomi káptalan János ferences lektor, királynéi káplán kérésére átírja XXII. János kiváltságlevelét az óbudai Szűz Mária monostor klarissza apácáinak a dézsma alóli mentességérőlhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
lat
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
A leírás forrása: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti oklevelek és iratok jegyzéke. Összeállította Sölch Miklós. Budapest, 2005. (A Diplomatarium Autographum és a Litterae et epistolae originales sorozatok esetében a tartalom rovatban a nyomtatott ill. Tóth András kéziratos katalógusában (Egyetemi Könyvtár Kézirattár J 143) szereplő regeszták kerültek lefordításra, melyekben több-kevesebb hiba előfordul. A hibák a fordítás során a kiadót és dátumot kivéve nem kerültek javításra!) A dokumentumról: Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Budapestinensis II/2. Budapest, 1894. p. 315. 19. sz. Az oklevél azonosítója a Diplomatikai Fényképgyűjteményben: DF 283408hu_HU
Scope
dc.format.page
1 fol.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000922413
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Esztergomi Főszékesegyházi Káptalanhu_HU
Type
dc.type.type
oklevélhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1358-09-27hu_HU


Files in this item

Dipl.Aut.19 Az esztergomi káptalan János ferences lektor, királynéi káplán kérésére átírja XXII. János kiváltságlevelét az óbudai Szűz Mária monostor klarissza apácáinak a dézsma alóli mentességéről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record