Files in this item

Dipl.Aut.11 István Hyeropolitanus-i püspök átírja Benedek pápa oklevelét, mely Ince pápa átiratából ismert, az óbudai klarissza apácák a behajtás alóli mentesség ügyében