Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Király, Andrea
Consultant
dc.contributor.advisor
Joós, Andrea
Author
dc.contributor.author
Bőhm, Sára 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-08-23T07:47:40Z
Availability Date
dc.date.available
2017-08-23T07:47:40Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34219
Abstract
dc.description.abstract
Összességében sikeresnek mondható az a célkitűzés, hogy egy érdekes és figyelemfelkeltő háttéranyagot hozzak létre, mely szervesen összekapcsolható az adott tananyaggal. Az óratervek összeállításakor fontos szempont volt, hogy megjelenjenek az élménypedagógia szemléletének megfelelő elemek és színesítsék az órákat a játékos feladatok. Megvalósult az az elvárás is, hogy aktivizálódjon az egész osztály, és az élményszerű oktatás mellett az előírt tananyaggal is foglalkozzanak a diákok. A gyakorlat összeállításánál lényegi szempont volt, hogy különböző, a tudomány műveléséhez elengedhetetlen képességeket fejlesztő feladatokat használjunk fel, melyeket a felhasznált vitatípusok szintézisénél realizáltam. Ezáltal a lexikális tudásszerzés mellett más területeknél fejleszthető és használható kompetenciákra is szükségük volt. A témaválasztás sikerét mutatja a diákok aktív részvételén túl az is, hogy lehetőséget biztosított a széleskörű forráselemzéshez, ezáltal segítve a tudományról szóló ismeretterjesztő cikkekkel való találkozást, illetve a tudományos hírek körül megjelenő bizonytalanságok tisztázását, a kritikai érzék fejlesztését. Továbbá a téma aktualitása és jelenléte a mindennapokban segítette a viták kialakulását, azzal, hogy néhány esetben már volt kialakult véleményük, illetve ösztönözte a diákokat a további információszerzésre és azok felhasználására. A továbbiakban érdemes lehet több más témára is hasonló feladatsort összeállítani és kipróbálni különböző korosztályoknál, különböző iskolákban. A gyakorlattípus hátránya, hogy sokrétű felkészülést igényel a tanár részéről, hiszen eltér a tananyagtól, és eleinte a módszer elsajátítása több időt von el a tartalmi résztől, de ez kiküszöbölhető a módszer gyakori használatával. Minél több hasonló helyzetet teremt a tanár a diákok részére, várhatóan annál inkább készség szinten fogják tudni alkalmazni a vitázást adott témák esetén. Ezzel a gyakorlattal elérhető, hogy az adott tudást, lexikális ismereteket a gyakorlatba átültetve készség szintre emeljék a tanulók.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tudománykommunikációs eszközök alkalmazása az oktatásban A vitahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
57hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománykommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
biológiaoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vitamódszerhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
tudománykommunikáció a természettudományban MSchu_HU


Files in this item

Tudománykommunikációs eszközök alkalmazása az oktatásban A vita
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record