Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Dominek, Dalma Lilla
Author
dc.contributor.author
Antal, József 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-08-22T10:34:26Z
Availability Date
dc.date.available
2017-08-22T10:34:26Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34214
Abstract
dc.description.abstract
Munkám első részében elméleti kérdésekkel foglalkoztam. Azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogy vajon miért is van szükség műszaki múzeumokra és milyen megkülönböztető vonásokkal rendelkeznek más profilú muzeális intézményekhez képest. Meggyőződésem, hogy ezekből a sajátosságokból, különlegességekből lehet olyan előnyöket kovácsolni, amelyektől igazán érdekessé válik egy műszaki múzeum és látogatottsága is nő. Egy műszaki gyűjtemény hosszú időszakokon, változatos történelmi korokon ívelhet át és sok esetben egy eszköz vagy találmány fejlődését, tökéletesítésének folyamatát mutatja be. A műszaki múzeumokban fellelhető tárgyak többsége valamilyen problémát old meg és egy-egy ötlet vagy formabontó gondolat alapján készült. Mindenkinek, meg kell ismernie ezeket az ötleteket, fondorlatos gondolatmeneteket, hogy mindenkit elgondolkoztassanak, fejlődésre inspiráljanak. A dolgozat második felében gyakorlatiasabban közelítettem meg a témát, ez a rész tartalmazza többek között az MMKM és tagintézményeinek bemutatását és múzeum jelenlegi helyzetének ismertetését. Egy kérdőív felvételével igyekeztem körvonalazni a múzeumi közönség által a műszaki múzeumokról alkotott képet. Számomra az egyik legérdekesebb kérdésnek bizonyult a „Mi motiválná leginkább, hogy ellátogasson egy műszaki múzeumba?”, az erre érkezett válaszok alapján egy múzeumandragógiai foglalkozást terveztem a dolgozat végén. Egész munkám során kitüntetetett figyelmet szenteltem annak, hogy az andragógiai korosztályt, főleg a 20-35 éves fiatalokat hogy lehetne megszólítani műszaki témákkal.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A műszaki múzeumok jelene és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum hálózatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
44hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
műszaki múzeumokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománykommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
múzeumpedagógia szakirányhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
tudománykommunikáció a természettudományban MSchu_HU


Files in this item

A műszaki múzeumok jelene és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum hálózata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record