Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szkárosi, Endre
Consultant
dc.contributor.advisor
Takács, József
Author
dc.contributor.author
Slama Györgyné Börcsök, Gizella 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-31T12:37:07Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-31T12:37:07Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33834
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A kulturális örökséggazdálkodás aspektusai Bologna városábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Nagy József PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bárdos Judit PhD, ny. egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Kálmán C. György CSc, tudományos főmunkatárshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Erdősi Péter PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Fejérdy Tamás DLA, c. egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
257hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.018
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30417507
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=946783
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Cultural Heritagehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Bolognahu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Italianisztikai irodalom és művelődéstörténethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The Aspects of Cultural Heritage Management in the City of Bolognahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-01-29
Keywords
dc.subject.hu
Kulturális örökséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Bolognahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Giampaolo Salvi DSc, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-03-08
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

A kulturális örökséggazdálkodás aspektusai Bologna városában
A kulturális örökséggazdálkodás aspektusai Bologna városában
A kulturális örökséggazdálkodás aspektusai Bologna városában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record