Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Novák, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Gonda, Zsombor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-05-19T13:35:38Z
Availability Date
dc.date.available
2017-05-19T13:35:38Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33702
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása rézkatalizált átalakításban és hipervalens jodóniumsók segítségévelhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
191hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.013
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3220555
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=909638
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
copper-catalyst
Keyword English
dc.subject.en
trifluoromethylation
Keyword English
dc.subject.en
heteroaromatic compounds
Keyword English
dc.subject.en
iodonium salts
Keyword English
dc.subject.en
pyrazoles
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-09-29
Keywords
dc.subject.hu
rézkatalizátor
Keywords
dc.subject.hu
trifluormetilezés
Keywords
dc.subject.hu
heteroaromás vegyületek
Keywords
dc.subject.hu
jodóniumsók
Keywords
dc.subject.hu
pirazolok
Release Date
dc.description.issuedate
2016
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-12-15
date of submission
dc.date.presented
2016


Files in this item

Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása rézkatalizált átalakításban és hipervalens jodóniumsók segítségével
Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása rézkatalizált átalakításban és hipervalens jodóniumsók segítségével
Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása rézkatalizált átalakításban és hipervalens jodóniumsók segítségével
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record