Files in this item

Koenigsberg, Kaliningrad, Prusy Wschodnie - topos miejsca w oblężeniu