Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lévi-Strauss, Claude 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-04-13T10:31:59Z
Availability Date
dc.date.available
2017-04-13T10:31:59Z
Release
dc.date.issued
2001
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33545
Abstract
dc.description.abstract
Adaptált digitalizált tankönyv. Az ELTE Fogyatékosügyi Központja a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A mítoszok struktúrájahu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Fogyatékosügyi Központhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Claude Lévi-Strausshu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Strukturális antropológia I-II.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000912208
Last Page
dc.identifier.lpage
18hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
1hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adapted content
Series title, serial number
dc.title.series
Osiris tankönyvek;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adaptált tartalomhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Osirishu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2001hu_HU


Files in this item

A mítoszok struktúrája
A mítoszok struktúrája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record