Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Farrell, Henry 
Author
dc.contributor.author
Drezner, Daniel W. 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-04-13T11:05:31Z
Availability Date
dc.date.available
2017-04-13T11:05:31Z
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33516
Abstract
dc.description.abstract
Adaptált digitalizált tankönyv. Az ELTE Fogyatékosügyi Központja a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
The power and politics of blogshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
ELTE Fogyatékosügyi Központhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.1007/s11127-007-9198-1
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000912355
Issue Number
dc.identifier.issue
1-2hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Public Choicehu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
30hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
15hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
134hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adapted content
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adaptált tartalomhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

The power and politics of blogs
The power and politics of blogs
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record