Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Beszédes, Kálmán (1839-1893) 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-02-20T11:19:34Z
Availability Date
dc.date.available
2017-02-20T11:19:34Z
Release
dc.date.issued
1884
Other
dc.identifier.other
G 691/XVII/g
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33096
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
G 691/XVII/g [Beszédes Kálmán kéziratai]hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Beszédes Kálmán hagyatéka A cím a kézirat első lapjáról Egykorú oldalszámozással és újkori ceruzás folioszámozással, a 12. folio üres A dokumentum beazonosítása Hóvári János tanulmánya és könyve alapján történt Hóvári János: Beszédes Kálmán, a rodostói magyar emlékek kutatója. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös K.: MTA Társadalomkut. Kp., 2011 Hóvári János: Rodostói emlékek és tanulságok : Beszédes Kálmán, Rodostó magyar képírója. Budapest: Magyar-Török Baráti Társaság, 2009 Vegyes kéziratok Beszédes Kálmántól, részletes tartalmuk a Megjegyzés mezőkben Kötés nélkül, vonalas lapokonhu_HU
Scope
dc.format.page
[15] fol. ; 34x22 cmhu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000895532
Place of publication
dc.publisher.place
Konstantinápolyhu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szakrendbe sorolt kézirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Újkori kézirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történelemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
19. sz.hu_HU
Record ID
dc.identifier.recordid
HeadG691_17_g
Rent
dc.publisher.name
[s.n.]hu_HU
Type
dc.type.type
szakrendbe sorolt kézirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1884hu_HU


Files in this item

G 691/XVII/g  [Beszédes Kálmán kéziratai]
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record