Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Horváth, István
Author
dc.contributor.author
Petrovics, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-03-20T14:31:43Z
Availability Date
dc.date.available
2017-03-20T14:31:43Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32944
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdéseihu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Prugberger Tamás DSchu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Fuglinszky Ádám PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Göndör Éva PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Nádas György PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
373hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.097
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3122813
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=908504
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
termination of employmenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
unfair dismissalhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dismissalhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
right to workhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
IN THE SHADOW OF SECURITY. FUNDAMENTAL ISSUES RELATED TO THE PROTECTION AGAINST UNJUST AND ARBITRARY DISMISSALhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-10-25
Keywords
dc.subject.hu
munkajogviszony megszüntetésehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogellenes megszüntetéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felmondáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
munkához való joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Fleck Zoltán PhDhu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1./2016.12.15.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-12-06
date of submission
dc.date.presented
2016-06-23


Files in this item

A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései
A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései
A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record