A "Kódextöredékek" gyűjtemény bemutatása

A kódexeken kívül a Kézirattár latin nyelvű középkori kódextöredékeket is őriz. Az 1954-ben elkezdődött kézirattári újrarendezés során Mezey László talált egy, a VIII-IX. század fordulóján készült Beda Venerabilis-töredéket (Vita rhytmica Cuthberti). Ez egyben az Egyetemi Könyvtár egyik legkorábbi kézirata, amely ösztönzője lett a kódextöredék-gyűjtemény összeállításának.
300 töredék meghatározása és katalógusa Mezey László vezetésével készült el (Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Budapest, 1983.), majd Tóth Péter írt le további 33 kódextöredéket az Egyetemi Könyvtár Évkönyveiben (Újabb kódextöredékek az Egyetemi Könyvtárban = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII, Budapest, 2007. 87-127: http://hdl.handle.net/10831/7960, és Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményéből. Újabb kódextöredékek az Egyetemi Könyvtárban II. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV-XV, Budapest, 2011. 191-194: http://hdl.handle.net/10831/8010).