Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

ÁJK Könyvtár - Szakdolgozat megtekintésére vonatkozó kérelem az ELTE hallgatói (kivéve:ELTE ÁJK), valamint a más felsőoktatási intézményben tanulók számára

This email address is used for sending the document.