Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Darida, Veronika
Author
dc.contributor.author
Bálint, Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-12-07T16:51:52Z
Availability Date
dc.date.available
2016-12-07T16:51:52Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32602
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Edmond Jabès és a megnyíló íráshu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Nemes Zoltán Márió PhD egy. adj.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Horváth Ágnes PhD ny. habil. főisk. docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Sajó Sándor PhD egy. habil. docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Seregi Tamás PhD egy. adj.hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Popovics Zoltán PhD habil. adj.hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Somlyó Bálint PhD egy. docenshu_HU
Scope
dc.format.page
180hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.134
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3149750
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896762
Language
dc.language.other
franciahu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Filozófiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Edmond Jabèshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Filozófiatudományi D. I./Esztétikahu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Edmond Jabès et l’ouverture de l’écriturehu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Filozófiatudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015-12-16
Keywords
dc.subject.hu
Edmond Jabèshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Bacsó Béla CSc, DSc, egyetemi tanárhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-03-03
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

Edmond Jabès és a megnyíló írás
Edmond Jabès és a megnyíló írás
Edmond Jabès és a megnyíló írás
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record