Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
F. Rozsnyai, Krisztina
Author
dc.contributor.author
Szegedi, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-10-25T12:12:58Z
Availability Date
dc.date.available
2016-10-25T12:12:58Z
Release
dc.date.issued
2016-05-05
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32554
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Egyéni és kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben. A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulásahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Mihajlov Dobromir CSchu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Gombos Katalin PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Bándi Gyula DSchu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Somssich Réka PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
266hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.057
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3130434
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=898221
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
'impairment of rights' doctrinehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Plaumann testhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Meroni doctrinehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Europeanisationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Individual and collective legal protection by EU law in administrative judicial review cases − The modification of the 'impairment of rights' doctrine by EU lawhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-06-27
Keywords
dc.subject.hu
szubjektív jogvédelmi tanhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Plaumann-teszthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Meroni-doktrínahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
európaizálódáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Valki László DSchu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016-05-05
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1./2016.07.14.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-07-14
date of submission
dc.date.presented
2016-05-05


Files in this item

Egyéni és kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben. A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása
Egyéni és kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben. A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása
Egyéni és kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben. A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record