Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Markó, Alexandra
Author
dc.contributor.author
Kohári, Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-07-18T13:10:49Z
Availability Date
dc.date.available
2017-07-18T13:10:49Z
Release
dc.date.issued
2016-10-14
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32507
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Időzítési mintázatok a magyar beszédbenhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Neuberger Tilda PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Beke Adrás PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bárkányi Zsuzsa PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Sztahó Dávid PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Bóna Judit PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Gocsál Ákos PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Scope
dc.format.page
179hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.153
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3249848
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=919076
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Timinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Rhythm in speechhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Nyelvtudományi D. I./Alkalmazott nyelvészethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Timing patterns in Hungarian speechhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-03-22
Keywords
dc.subject.hu
Beszédritmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Időzítéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Gósy Mária DSc, egyetemi tanárhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016-10-14
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-05-25
date of submission
dc.date.presented
2016-10-14


Files in this item

Időzítési mintázatok a magyar beszédben
Időzítési mintázatok a magyar beszédben
Időzítési mintázatok a magyar beszédben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record