Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Czakó, Gábor
Consultant
dc.contributor.advisor
Császár, G. Attila
Author
dc.contributor.author
Szabó, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-01-19T11:52:31Z
Availability Date
dc.date.available
2017-01-19T11:52:31Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32480
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Dynamics of biomolecular nucleophilic substitution and proton-transfer reactions on global ab initio potential energy surfaceshu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
138hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.012
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3169666
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=900638
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
PES, proton-transfer reactionshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatáshu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Bimolekuláris nukleofil szubsztitúciós és proton-transzfer reakciók dinamikája globális ab initio potenciális energia felületekenhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-07-12
Keywords
dc.subject.hu
PES fejlesztéshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-10-13
date of submission
dc.date.presented
2016


Files in this item

Dynamics of biomolecular nucleophilic substitution and proton-transfer reactions on global ab initio potential energy surfaces
Dynamics of biomolecular nucleophilic substitution and proton-transfer reactions on global ab initio potential energy surfaces
Dynamics of biomolecular nucleophilic substitution and proton-transfer reactions on global ab initio potential energy surfaces
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record