Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Karátson, János 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-07-13T15:06:29Z
Availability Date
dc.date.available
2016-07-13T15:06:29Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-279-239-2
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/31142
Abstract
dc.description.abstract
A funkcionálanalízis a matematikai analízisből kinőtt azon tudományág, melynek lényege végtelen dimenziós terek közti lineáris és nemlineáris leképezések vizsgálata. A benne megjelenő absztrakció lehetővé teszi az egységes tárgyalásmódot. E könyv témájának, a numerikus funkcionálanalízisnek a fogalma arra alapszik, hogy ezek az egységes, absztrakt módszerek éppoly alkalmasak a vizsgált egyenletek konstruktív megoldási algoritmusainak kidolgozására és analízisére, mint elméleti vizsgálatukra. E könyv megírásának mozgatórugója, hogy numerikus funkcionálanalízisről szóló könyv magyarul még nem elérhető. A könyv négy részből áll. Az I. részben a funkcionálanalízis egyes alapismereteit foglaljuk össze. A II. és III. rész lineáris, ill. nemlineáris operátoregyenletek megoldhatósági eredményeiről, azaz a megoldás fogalmáról, létezéséről és egyértelműségéről szól a szükséges elméleti háttérrel együtt. A IV. rész tartalmazza a különféle operátoregyenlet-típusokra vonatkozó közelítő módszerek tárgyalását. A vizsgált eljárások elsősorban két nagy csoportba tartoznak: projekciós, ill. iterációs módszerek. Ennek az anyagnak egy része megfelel az ELTÉ-n tartott funkcionálanalízis BSc és nemlineáris funkcionálanalízis MSc előadás témájának, az utolsó fejezet tárgya pedig újabb kutatásokhoz kapcsolódik.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Numerikus funkcionálanalízishu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézethu_HU
Call identifier
dc.description.callid
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045hu_HU
Note
dc.description.note
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045 Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre. Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához sorozat. Projektmenedzsment: A projekt szakmai vezetője: Dr. Faragó István / Projektmenedzser: Lengyel Tamás / Pénzügyi vezető: Pintérné Karsai Barbara / Pénzügyi asszisztens: Thalhammerné Szepeshelyi Krisztinahu_HU
Scope
dc.format.page
309hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
K+F tárgyszavak::4 Élettelen természettudományok::4.5 Matematikahu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Special sub
dc.description.subproject
Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához sorozathu_HU
Research topics
dc.description.researchtheme
Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekrehu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMRhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
funcionálanalízishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
numerikus analízishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
operátoregyenletekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lineárishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemlineárishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
parciális differenciálegyenletekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
projekciós módszerekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
literációs módszerekhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Typotex Elektronikus Kiadó Kft.hu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Numerikus funkcionálanalízis
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record