Files in this item

Vybrané technicko-historické otázky stredovekej ťažby soli v Uhorsku "cum fodina seu puteo salis"