Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ranschburg, Pál 
Author
dc.contributor.author
Schulmann, Adolf 
Author
dc.contributor.author
Éhling, Jakab 
Author
dc.contributor.author
Deschensky, Ferenc 
Author
dc.contributor.author
Michels, Fülöp 
Author
dc.contributor.author
Séra, Lajos 
Author
dc.contributor.author
Záborszky, Árpád 
Author
dc.contributor.author
Winkler, Sándor 
Editor
dc.contributor.editor
Schulmann, Adolf 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-05-25T13:26:17Z
Availability Date
dc.date.available
2016-05-25T13:26:17Z
Release
dc.date.issued
1925
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30393
Abstract
dc.description.abstract
A Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének hivatalos lapja 27. évfolyam, 4-6. szám Budapest, 1925. április-június hó. Előzménye a "Magyar Siketnéma-Oktatás a siketnémák oktatásával foglalkozók szakközlönye". A lap 1=41. évfolyam 1. számától (1939) "Magyar gyógypedagógiai tanárok közlönye a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesületének hivatalos lapja és szakfolyóirata" cím alatt folytatódott.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 27 (1925) 04-06hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Siketnémák és Vakok Oktatásügye XXVII. évfolyam, 4-6. szám, 25-76. oldalhu_HU
Scope
dc.format.page
52hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének hivatalos lapjahu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesületehu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1925hu_HU


Files in this item

Siketnémák és Vakok Oktatásügye 27 (1925) 04-06
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 27 (1925) 04-06
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record