Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kardos, Gábor
Author
dc.contributor.author
Berkes, Antal 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-02-21T13:31:05Z
Availability Date
dc.date.available
2017-02-21T13:31:05Z
Release
dc.date.issued
2015-09-14
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30351
Abstract
dc.description.abstract
Berkes Antal co-tutelle fokozatszerzési eljárás keretében védte meg doktori értekezését. A co-tutelle megállapodás alapján a szerző a disszertáció nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá, ezért csak az értekezés tézisei nyilvánosak.
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
"Grey Zones: The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the Statehu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Sonnevend Pál PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Laurence BURGORGUE-LARSENhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Gérard CAHINhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Olivier DE FROUVILLEhu_HU
Scope
dc.format.page
795hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.215
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3071270
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000889933
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
human rightshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
effective controlhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
non-state actorshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
international responsibilityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
"Szürke zónák": Az emberi jogok védelme az állam hatékony ellenőrzése alól kivont területekenhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015-11-26
Keywords
dc.subject.hu
emberi jogokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hatékony ellenőrzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nem állami szereplőkhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi jogi felelősséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Ioannis PREZAShu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015-09-14
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.11/2016.03.03.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-03-03
date of submission
dc.date.presented
2015-09-14


Files in this item

"Grey Zones: The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the State
"Grey Zones: The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the State
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record