Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bánfalvy, Csaba
Author
dc.contributor.author
Hoffer, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-05-09T20:23:19Z
Availability Date
dc.date.available
2016-05-09T20:23:19Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30125
Abstract
dc.description.abstract
Jelen tanulmány az amerikai képregények világát kutatja a fogyatékosság szempontjából. A képregény, mint műfaj bemutatására, aktualitására, illetve a gyógypedagógia számára a művészeti ágban rejlő lehetőségek felvázolására is kísérletet tesz. Online adatbázisokból lettek kigyűjtve a fogyatékos szereplők. 8 hipotézist állítottam fel a képregény stílusból, illetve az amerikai társadalom jellemzőiből kiindulva. A kiválogatott csoport tagjait ezután szociodemográfiai jellemzőik mentén elemeztem ki: a nemek-, etnikai megoszlás-, és a fogyatékossági típusok szerint. Megvizsgáltam a karaktereket a fogyatékosságuk evidensségének kérdésében, a képregényekben ábrázolt szerepeik szerint (pozitív – negatív –semleges). Utánajártam annak a kérdésnek is, vajon a fogyatékossággal kapcsolatos régi feltételezések, babonák, hiedelmek rejtetten jelen vannak-e a képregényekben.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A fogyatékkal élők megjelenése a képregényekbenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
This study is about the American comics regarding to the topic of disability. This exercitation is a pilot-project. The history of comics, its topicalness and the new opportunities of the special education in the genre have been explored. The disabled characters have been gathered from online databases. I conceive 8 hypotheses from the nature of the comics and from the characteristic of the American society. I analyze the socio-demographic characteristics of the group of disabled characters by gender, ethnicities and the types of disabilities. Furthermore examine them by the evidence of disability, their roles in the comics (positive-negative-neutral). I studied there are any hidden old beliefs or superstition about disabled people in the comics.hu_HU
Scope
dc.format.page
98hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
disabilityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
comicshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
American comicshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
comic charactershu_HU
Keyword English
dc.subject.en
disabled charactershu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékossághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
képregényekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
amerikai képregényekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
képregény karakterekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékos szereplőkhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Értelmi akadályozottak pedagógiája és látássérültek pedagógiájahu_HU


Files in this item

A fogyatékkal élők megjelenése a képregényekben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record