Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bánfalvy, Csaba
Author
dc.contributor.author
Béndek, Diána Szilvia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-03-27T16:14:42Z
Availability Date
dc.date.available
2016-03-27T16:14:42Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30094
Abstract
dc.description.abstract
A Segítséggel élő emberek számára a természetközeli kikapcsolódás legalább annyira fontos, mint minden más embernek, azonban a legtöbb esetben az akadálymentesítés alatt a kerekesszékkel közlekedők igényei jelennek meg, megfeledkezve számos más típusú fogyatékosságról. Kutatásom a hazai szervezetek, és intézkedéseken kívüli, kitekint és példaként említ egy-egy külföldi helyszínt, ahol az akadálymentes turizmus a gazdaság versenyképes ágazataként működik. Egy mérőrendszer kidolgozásával, majd alkalmazásával próbáltam felmérni Magyarország három Nemzeti Parkjának ökoturisztikai kínálatát, különös hangsúlyt fektetve a bemutatóhelyek és látogatóközpontok akadálymentesítésére. Igyekeztem megfogalmazni, és felhívni a figyelmet a helyszíneken rejlő potenciális, egyenlőre még kihasználatlan lehetőségekre, a támogatást igénylő erősségekre, rendszer gyengeségeire, és veszélyeire.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Speciális helyzetű emberek és az ökoturizmus, Ökoturisztikai bemutatóhelyek és látogatóközpontok akadálymentesítését bemutató értékelési rendszerhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Recreation close to nature for people with special needs is at least as important as any other man, but mostly during the accessibility needs only wheelchair appears, forgetting many other types of disability. My research about domestic organizations and measures, looks out foreign examples and locations, where the accessible tourism works economically. With a measurement system I tried to measure three hungarian National Parks ecotourism offerings, with particular emphasis on demonstration sites and visitor centers for disabled access. I tried to draw attention on the locations potentials, but unexploited opportunities, requiring the assistance of strengths, weaknesses, and risks of the system.hu_HU
Scope
dc.format.page
91hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
ecotourismhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
paratourismhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
accessibilityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
universal designhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Accessible Europehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
measurement systemhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
questionnaire surveyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
special need servicehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
basic servicehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
disability typehu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
People with special needs and ecotourismhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ökoturizmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ökoturisztikai kínálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
paraturizmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
akadálymentesítéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egyetemes tervezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Accessible Europehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értékelési rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kérdőíves kutatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógia szolgáltatásokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alapszolgáltatásokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékossági típusokhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Gyógypedagógiai szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányhu_HU


Files in this item

Speciális helyzetű emberek és az ökoturizmus, Ökoturisztikai bemutatóhelyek és látogatóközpontok akadálymentesítését bemutató értékelési rendszer
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record